Javne nabavke

Реконструкција фасаде на објекту Управне зграде, Одељења урологије и Клинике за офталмологију-дворишна зграда

-Конкурсна документација

-Позив за достављање понуда 24.07.2017

- Питање и одговор, 25.07.2017.г.

- Питање и одговор , 31.07.2017.г.

- Одлука о додели уговора, 10.08.2017. г.

- Oбавештење о закљученом Уговору, 30.08.2017.г.