Javne nabavke

PP U-03/17 REDOVAN GODIŠNJI SERVIS I POPRAVKE PARNIH I SUVIH STERILIZATORA (autoklava marke SINTION za sterilizaciju infektivnog medicinskog otpada)

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka, 12.06.2017.god.

- Konkursna dokumentacija, 12.06.2017. god.

-Odluka o obustavi PP U 03 17, 26.06.2017.god.

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 07.07.2017. god.