Javne nabavke

Potrošni materijal za izradu magistralnih i galenskih lekova

- Poziv za podnošenje ponuda, 06.06.2017. god.

- Konkursna dokumentacija, 06.06.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 08.06.2017. god.

- Pitanja i odgovori, 09.06.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa drugom izmenom i dopunom, 09.06.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa trećom izmenom i dopunom, 13.06.2017. god.

- Obaveštenje o izmeni Konkursne dokumentacije, 13.06.2017.god.

- Pitanja i odgovori, 14.06.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa četvrtom izmenom i dopunom, 14.06.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 21.07.2017. god.

- Odluka o obustavi postupka, 21.07.2017. god.

- Obaveštenje o obustavi postupka, 02.08.2017. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 10.8.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-10.8.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-10.8.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-10.08.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-10.08.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-10.08.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-10.08.2017.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- 16.08.2017.godine

- Obaveštenje o zaključčenom Ugovoru - 17.08.2017.g.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - 17.08.2017.g.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-4.10.2017.godine