Javne nabavke

Setovi za kontinuiranu hemofiltraciju i plazmaferezu i potrošni materijal za hemodijalizu i IPD

- Poziv za podnošenje ponuda, 17.05.2017. god.

- Konkursna dokumentacija, 17.05.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 06.06.2017.god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 23.06.2017.g.