Javne nabavke

Medicinski potrošni materijal za kardiologiju i radiologiju

- Poziv za podnošenje ponuda, 02.03.2017. god.

- Konkursna dokumentacija, 02.03.2017. god.

- Pitanje i odgovori, 23.03.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom i dopunom, 23.03.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 28.04.2017. godine

- Odluka o obustavi partije 2 otvorenog postupka D-06/17, 12.05.2017.god

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-26.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-30.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-30.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-30.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-31.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-31.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-31.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-31.05.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-09.06.2017.godine