Javne nabavke

PP D - 01/17 Ketridži i ostali potrošni materijal za rad gasnog analizatora GEM PREMIER 3000

- Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke, 10.02.2017. god.

- Konkursna dokumentacija, 10.02.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 27.02.2017. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 17.03.2017. god.