Javne nabavke

Enteralna ishrana

- Poziv za podnošenje ponuda, 30.12.2016.god.

- Konkursna dokumentacija, 30.12.2016.god.

- Odluka o dodeli ugovora, Enteralna ishrana, 09.02.2017.g

- Odluka o obustavi postupka za partiju 7, 23.02.2017. g.

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 27.02.2017. g.

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 03.03.2017. g.

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 07.03.2017. g.

- Obaveštenje o obustavi postupka za partiju br. 7, 08.03.2017. g.