Javne nabavke

Potrošni medicinski materijal za laparaskopske intervencije

 - Poziv za podnošenje ponuda, 29.12.2016. god.

-  Konkursna dokumentacija, 29.12.2016. god.

-  Obaveštenje o izmeni Konkursne dokumentacije, 19.01.2017. god.

- Konkursna dokumentacija sa prvom izmenom, 19.01.2017. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 09.02.2017. god.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-21.02.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-22.02.2017.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - 27.02.2017. godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-01.03.2017.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 01.03.2017. god.