Javne nabavke

Potrošni materijal za izradu i upotrebu magistralnih i galenskih lekova II

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija

-Одлука о обустави поступка 30.12.2016

-Одлука о додели уговора 30,12,2016

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-19.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-20.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-20.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-27.01.2017.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-27.01.2017.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - 27.01.2017. godine