Javne nabavke

Nadzor funkcionisanja integrisanog informacionog sistema KBC "Zvezdara"

-Poziv za podnošenje ponuda

-Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli Ugovora

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-24.11.2016.