Javne nabavke

Набавка електрохируршке јединице са пратећом опремом за Одсек ендоскопије

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija

- Pojašnjenje konkursne dok.- 31.10.2016.

- Konkursna dok. sa PRVOM izmenom i dopunom - 31.10.2016

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 31.10.2016.

- Pojašnje konkursne dok. - 04.11.2016.g

-Odluka o dodeli Ugovora-16.11.2016.g.

- Obaveštenje  o podnetom ZAHTEVU za zaštitu prava 24.11.2016.god- 

-Odluka o obustavi postupka JNMV, 05.12.2016.godine

- Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, 12.12.2016. god.