Javne nabavke

уСЛУГА ПРЕУЗИМАНЈА ХЕМИЈСКОГ, ФАРМАЦЕУТСКОГ, ЦИТОТОКСИЧНОГ И ЦИТОСТАТИЧКОГ ОТПАДА ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ У 14-16

 - Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели Уговора ЈНМВ У 14/16

- Обавештење о закљученом уговору Митеко Кнежевац