Javne nabavke

Redovan godišnji servis i popravke Visaris aparata putem internet daljinske podrške, kao i izlaskom na teren, sa zamenom rezervnih delova PP - U -1/16

Obaveštenje Visaris - 23.08.2016.

Konkursna dokumentacija Visaris - 23.08.2016.

Odluka o dodeli ugovora Visaris - 12.09.2016.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-04.10.2016.