Javne nabavke

Redovan servis i popravka Drager medicinskih aparata

- Poziv za podnošenje ponuda, 12.07.2016.god.

- Konkursna dokumentacija, 12.07.2016.god.

 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, 21.07.2016. god.

-Odluka o dodeli Ugovora, 05.12.2016.godine

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-15.12.2016.godine