Javne nabavke

Prodaja vozila neposrednom pogodbom

-Prodaja vozila neposrednom pogodbom-07.07.2016.