Javne nabavke

Реконструкција фасаде на објекту Управне зграде, Одељења урологије и Клинике за офталмологију и згради анекса Интерне клинике КБЦ „Звездара“

- Konkursna dokumentacija

- Poziv za podnošenje ponuda

-Odluka o dodeli ugovora 21.04.2016.g.

-Обавештење о закљученом Уговору 

- Odluka o izmeni Ugovora