Javne nabavke

Ostali ugradni materijal u ortopediji - osteosintetski materijal

- konkursna dokumentacija

- poziv za podnošenje ponuda

- konkursna dokumentacija (nova) - 01.04.2016.

- obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 01.04.2016.

- pitanja i odgovori - 01.04.2016

- obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 01.04.2016

- Odluka o dodeli ugovora - 25.04.2016.

- Obaveštenje o zaklj. Ug. -Triffax 13.05.2016

- Obave[. o yaklj. Ug. Innova MD Group 13.05.2016

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-16.05.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.05.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.05.2016.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-18.05.2016.