Javne nabavke

СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ : ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОИ БМТ СТЕРИВАП У КБЦ ЗВЕЗДАРА за годишње потребе КБЦ „ ЗВЕЗДАРА

- poziv 31.12.2015. god

- konkursna dok. 31.12.2015. god

-Oдлука о додели Уговора-18.02.2016.год.

-Обавештење о закљученом Уговору-11.03.2016.