Javne nabavke

Потрошни материјал за лапараскопске интервенције за гинекологију, ЈНМВ Д-22/15,ОРН:33140000

-Позив за достављање понуда-29.12.2015.

-Конкурсна документација-29.12.2015.

-Питање и одговор-30.12.2015.

- Odluka o dodeli ugovora

-Обавештење о закљученом Уговору-15.01.2016.