Javne nabavke

Потрошни материјал и хемикалије за лабораторију, по партијама

 

Позив 03.12.2015.

Конкурсна документација 03.12.2015.

-Питање и одговор-09.12.2015.

-Обавештење о закљученом Уговору

-Конкурсна документација-09.12.2015

-

- Izmena konkursne dokumentacije 21.12.2015. g

- Конкурсна док. 21.12.2015.г.

- izmene i dopune 30.12.2015. 

- komkursna dokumentacija 30.12.2015.

-Одлука о додели Уговора-28.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-22.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-22.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-23.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-24.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-25.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-29.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-01.03.2016.

-Обавештење о закњученом Уговору-11.04.2016.