Javne nabavke

Санитетски и медицински потрошни материјал,по партијама, за годишње потребе КБЦ"Звездара", ЈН Д-20/15,ОРН:33140000

PozivZaPodnosenjePonude_14.12.pdf-12.11.2015.

-Kонкурсна документација-12.11.2015.

-Питања и одговори-16.11.2015.

-Измена конкурсне документације 16.11.2015.

-Питање и одговор 23.11.2015.

-Измена конкурсне документације 23.11.2015.

-Питања и одговори-25.11.2015.

-Питања и одговори-26.11.2015.

-Питање и одговор-02.12.2015.

-Конкурсна документација-02.12.2015.

-Питања и одговори-09.12.2015.

-Конкурсна документација-09.12.2015.

Odluka o dodeli

Odluka o dodeli II

-Обавештење о закљученом Уговору-25.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-25.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-25.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-25.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-26.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-26.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-26.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-27.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-27.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-27.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-27.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-27.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-28.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-28.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-29.01.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-01.02.2016.

-Обавештење о закљученом уговору-01.02.2016.

-Обавештење о закљученом уговору-01.02.2016.

-Oбавештење о закљученом уговору 02.02.2016. г Аптус

-Обавештење о закљученом Уговору-03.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-04.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-04.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-04.02.2016.

-Обавештење о закљученом Уговору-17.02.2016.