Javne nabavke

Медицински гасови, по партијама /за потребе КБЦ „Звездара“/, редни број јавне набавке Д- 18/15

- Poziv za podnošenje ponuda - 11.08.2015.

- Konkursna dokumentacija - 11.08.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.09.2015.