Javne nabavke

Potrošni materijal za ERBE V.I.O. kauter, /ORN: 33140000 – medicinski potrošni materijal/, za potrebe Klinike za hirurgiju, Kliniku za ORL i Bolnice za ginekologiju, KBC “Zvezdara”, redni broj JNMV D-12/15

- Poziv za podnošenje ponuda - 11.08.2015.

- Konkursna dokumentacija - 11.08.2015.

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - 17.08.2015. 

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (u skladu sa čl. 63 ZJN) - 17.08.2015.

- Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda /prijava - 17.08.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-22.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-22.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-22.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-22.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-22.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-24.09.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-29.09.2015.