Javne nabavke

Potrošni materijal za laparaskopski stub Karl Storz, br. PP-D-10/15 za godišnje potrebe Klinike za hirurgiju KBC „Zvezdara“

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 20.07.2015. godine;

- Konkursna dokumetnacija; 

- Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 07.08.2015. godina

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-24.09.2015.