Javne nabavke

Redovan godišnji servis trafo stanica za potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JNMV U - 08/15

- Poziv za podnošenje ponuda - 13.07.2015. godina;

- Konkursna dokumentacija - 13.07.2015. godina;

-Izmena konkursne dokumentacije-15.07.2015.

-Pitanje i odgovor -15.07.2015.

- Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - 17.07.2015. godinu

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-24.09.2015.