Javne nabavke

USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

Izmenjena verzija konkursne dokumentacije

Obaveštenje o pruduženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

-Обавештење о закљученом Уговору-04.08.2015.