Javne nabavke

POTROŠNI MATERIJAL I HEMIKALIJE ZA LABORATORIJU, po partijama, /za godišnje potrebe KBC „Zvezdara“, redni broj JN -PP-07/15

1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 29.05.2015.

2. Konkursna dokumentacija - 29.05.2015.

3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - 04.06.2015. 

4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dok. 08.06.2015. g.

5. Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postpku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 19.06.2015.  - Promedia d.o.o.

6. Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postpku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 19.06.2015.  - Superlab d.o.o.

7. Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postpku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - 19.06.2015.  - Labteh d.o.o.

-Обавештење о додели Уговора-20.07.2015.

-Обавештење о додели Уговора-31.07.2015.