Javne nabavke

Govorne proteze i prateći potrošni materijal, po partijama

1. Poziv za podnošenje ponuda - 15.05.2015.

2. Konkursna dokumentacija - 15.05.2015.

-Обавештење о закљученом Уговору-23.07.2015.

-Обавештење о закљученом Уговору-23.07.2015.