Klinike

Profesori na fakultetu u KBC Zvezdara

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 

Spisak nastavnog osoblja Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Katedre za Internu medicinu, iz KBC Zvezdara

Prof. dr Teodora Beljic Živković

Prof. dr Petar Svorcan

Prof. dr Nebojša Despotović

Prof. dr Milica Dekleva-Manojlović

Prof. dr Nataša Marković Nikolić

Doc. dr Predrag Erceg

Doc. dr Vesna Jakšić

Prof. dr Radomir Naumović

Ass. dr Tatjana Damjanović

Ass dr Jelena Tošić Dragović

Ass dr Srđan Marković

Ass dr Gordana Mihajlović

Ass dr Aleksandar Janković

Ass dr Miljanka Vuksanović

Ass dr Milica Marijanović Petković

        

 

Spisak nastavnog osoblja Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Katedre za Hirurgiju sa anesteziologijom, iz KBC Zvezdara

Prof. dr Aleksandar Karamarković

Ass. dr Ljiljana Milić

Ass. dr Igor Krdzić

Ass. dr Marko Kenić

 

 

Spisak nastavnog osoblja Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, iz KBC Zvezdara

Predmet Hirurgija

Doc. dr Bojan Kovačević 

         Ass. dr Zvezdan Stefanović

         Ass. dr Radislav Ašćerić

Predmet Interna medicina

Prof. dr Milan D. Brajović

Asis. dr Nataša Petrović Stanojević

Ass. dr Marina Anđelić

          Ass. dr Aleksandar Davidović

Predmet Oftalmologija

Asis. dr sci Vesna Jovanović

Predmet ORL

Prof. dr Rade Kosanović

Doc. dr Snežana Sanković Babić

 

 

Profesori Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, iz KBC Zvezdara

Prof. dr Miroslav Stamenković

Prof. dr Mirjana Lazić-Petrović

 

Profesori Farmaceutskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, iz KBC Zvezdara

 

 

 

Powered by CMS STUDIO