Javne nabavke

Sredstva za održavanje higijene i papirna konfekcija, po partijama

1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija

3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

5. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

6.Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-03.06.2015.