Javne nabavke

Хируршки конци

- Обавештење о покретању преговарачког поступка 08.01.2015. године

- Конкурсна документација 08.01.2015. година

- Одлука о додели уговора у преговарачком поступку 30.01.2015. година

-Обавештење о закљученом Уговору -13.02.2015.