Javne nabavke

Medicinska oprema za Laboratoriju, Urgentnu medicinu, Hematologiju sa onkologijom, Kardiologiju i Patologiju KBC "Zvezdara"

Konkursna dokumentacija

Poziv za dostavljanje ponuda

Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1

Izmenjena konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju br. 2

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

Pojašnjenje konkursne dokumentacija 4

Izmena i dopuna konkursne dokumentacija od 04.11.2014.

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6

Izmenjena i dopunjena verzija konkursne dokumentacije

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 22.01.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 22.01.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 22.01.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 22.01.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 22.01.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 22.01.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 23.01.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-06.03.2015.

-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-06.03.2015.