Javne nabavke

Redovan godišnji servis i popravke ESWL aparata

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija