Javne nabavke

Потрошни материјал за израду магистралних и галенских лекова ЈН ОП Д 04/20

- Конкурсна документација, 16.03.2020. године

- Позив за подношење понуда, 16.03.2020. године

- Конкурсна документација са ПРВОМ изменом и допуном, 26.03.2020. год.

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 26.03.2020. год.

- Конкурсна документација са ДРУГОМ изменом и допуном, 03.04.2020. године

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 03.04.2020. године

- Одлука о додели уговора, 24.04.2020. године

- Обавештење о закљученом Уговору, "MS Globalmedic trade"д.о.о., за партије број 35, 36, 38, 39, 40 и 43, 13.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "Medigum"д.о.о., за партије број 47, 49 и 50, 13.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "Биотест"д.о.о., за партију број 62, 14.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "SB Trade"д.о.о., за партије број 2,5,6,10,12,14,17,19,26,34, 14.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, СЗР"Тодоровић", за партије број 52 и 60, 15.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "Flora komerc"д.о.о., за партије број 15, 25, 41, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 19.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "Uni-chem"д.о.о., за партије број 1,3,9,11,13,16,23,28,30,32,33,42,61,64, 20.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "Еsensa"д.о.о., за партије број 7,46,51 и 53, 26.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "Новос"д.о.о., за партије број 8, 18, 29 и 31, 26.05.2020.године

- Обавештење о закљученом Уговору, "Coning - PPI"д.о.о., за партије број 24 и 48, 02.06.2020.године