Javne nabavke

Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu

- Konkursna dokumentacija, 16.03.2020. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 16.03.2020. god.

- Konkursna dokumentacija sa PRVOM izmenom i dopunom, 23.03.2020. god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.1, 26.03.2020. god.

- Konkursna dokumentacija sa DRUGOM izmenom i dopunom, 26.03.2020. god.

- Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda, 26.03.2020. god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 2, 01.04.2020.g

- Konkursna dokumentacija sa TREĆOM izmenom i dopunom, 01.04.2020.g

- Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda, 01.04.2020.g

- Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, 05.05.2020.god.

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Amisus SRB"d.o.o., za partije broj 70, 72, 76 i 77, 15.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Mmedi Ray"d.o.o., za partiju broj 40, 18.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Acoma"d.o.o., za partije broj 34, 35 i 39, 18.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "BioGnost S"d.o.o., za partije broj 49 i 52, 19.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Labra"d.o.o., za partije broj 32 i 33, 22.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Velebit"d.o.o., za partije broj 28 i 29, 25.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Biotec Medical"d.o.o., za partiju broj 15, 26.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Alfa Genetics"d.o.o., za partije broj 54, 57, 58 i 59, 26.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Metreco"d.o.o., za partije broj 27, 30 i 31, 26.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Ogranak Olympus Czech Group"s.r.o. Beograd, za partiju broj 19.05.2020.godine, 26.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Sinofarm"d.o.o., za partiju broj 13, 26.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "DND Commerce"d.o.o., za partiju broj 25, 26.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Galen-Fokus"d.o.o., za partije broj 7,44,45,46,47,48,50,51,56 i 64, 27.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Tekig-veleteks"d.o.o., za partiju broj 3, 28.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Arrowpack"d.o.o., za partije broj 22, 23 i 24, 28.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Medisal"d.o.o., za partiju broj 37, 28.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Magna Pharmacia"d.o.o., za partije broj 42 i 43, 28.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Yunicom"d.o.o., za partiju broj 61, 28.05.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Esensa"d.o.o., za partije broj 24 i 48, 02.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medi Ray"d.o.o., za partiju broj 40, 03.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Labra"d.o.o., za partije broj 32 i 33, 03.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Amicus SRB"d.o.o., za partije broj 70, 72, 76 i 77, 03.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "DND Commerce"d.o.o., za partiju broj 25, 04.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Alfa Genetics"d.o.o., za partije broj 54,57,58, i 59, 04.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "BioGnost"d.o.o., za partije broj 49 i 52, 04.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Metreco"d.o.o., za partije broj 27,30 i 31, 04.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Velebit"d.o.o., za partije broj 28 i 29, 04.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Acoma"d.o.o., za partije broj 34, 35 i 39, 08.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Magna Pharmacia"d.o.o., za partije broj 42 i 43, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Biotec Medical"d.o.o., za partiju broj 15, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medisal"d.o.o., za partiju broj 37, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Yunicom"d.o.o., za partiju broj 61, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Tekig veleteks"d.o.o., za partiju broj 3, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Sinofarm"d.o.o., za partiju broj 13, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Flora komerc"d.o.o., za partije broj 1,2,10,20 i 21, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Superlab"d.o.o., za partije broj 38,53,60 i 62, 16.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Flora komerc"d.o.o., za partije broj 1, 2, 10, 20 i 21, 17.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Superlab"d.o.o., za aprtije broj 38, 53, 60 i 62, 23.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Arrowpack"d.o.o., za partije broj 22, 23 i 24, 23.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, Ogranak Olympus Czech Group s.r.o., za partiju broj 19, 23.06.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Galen Fokus"d.o.o., za partije broj 7, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56 i 64, 24.06.2020.godine