Javne nabavke

Редован сервис и испитивање ПП апарата и хидраната и функционално испитивање ПП централа

- Конкурсна документација, 11.02.2020.год.

- Позив за подношење понуда, 11.02.2020.год.

- Odluka o dodeli ugovora, 28.02.2020.god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Full protect"d.o.o., za partiju broj 4, 20.03.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Securiton"d.o.o., za partiju broj 3, 30.03.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Institut Vatrogas"d.o.o., za partije bro 1 i 2, 30.03.2020.godine