Javne nabavke

Услуга преузимања опасног отпада генерисаног у КБЦ "Звездара"

Конкурсна документација, 12.12.2019. године

Позив за подношење понуда, 12.12.2019. године

Одлука о додели уговора, 27.12.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору, "Investfarm-Impex"д.о.о., за партије број 1 и 2, 09.01.2020.године