Javne nabavke

Kupovina: Tehničko-magacinskog materijala, za godišnje potrebe KBC "Zvezdara" PP-D-10/14

- Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

- Poziv za podnošenje ponuda

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez ojbavljivanja poziva za podnošenje ponuda

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru