Javne nabavke

Životne namirnice za ishranu pacijenata II

- Konkursna dokumentacija, 12.11.2019.god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 12.11.2019.god.

- Odluka o dodeli ugovora, 12.12.2019.god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Vioprom"d.o.o., za partiju broj 6, 25.12.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Srbokoka"d.o.o., za partiju broj 4, 31.12.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Olimp-ex l.t.d."d.o.o., za partiju broj 12, 31.12.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Makovica"d.o.o., za partiju broj 1, 31.12.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Avala Merkur"d.o.o., za partije broj 2 i 3, 31.12.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, Klanica, prerada mesa i trgovina "Nedeljković", za partiju broj 9, 08.01.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Principal duo"d.o.o., za partiju broj 7, 08.01.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Luki komerc"d.o.o., za partiju broj 13, 08.01.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Palanka Promet"d.o.o., za partije broj 8 i 10, 08.01.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "PK Zlatibor"d.o.o., za partiju broj 5, 08.01.2020.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Interkomerc"d.o.o., za partiju broj 11, 08.01.2020.godine