Javne nabavke

Ostali ugradni materijal u ortopediji – osteosintetski materijal II

- Konkursna dokumentacija, 14.10.2019. god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 14.10.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 07.11.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Zorex Pharma"d.o.o., za partije broj 2,3,4,5, 26.11.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Makler"d.o.o., za partiju broj 1, 26.11.2019.godine