Javne nabavke

Reparacija bolničkog nameštaja

- Konkursna dokumentacija, 26.07.2019.god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 26.07.2019.god.

- Odluka o dodeli ugovora, 06.08.2019.god.

- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru 15.08.2019.god