Javne nabavke

Redovno servisiranje i popravka medicinske opreme za oftalmologiju

- Poziv za podnošenje ponuda, 24.06.2019. god.

- Konkursna dokumentacija, 24.06.2019. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 28.06.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 25.07.2019. god.

- Obaveštenj eo zaključenom Ugovoru, 08.8.2019.godine, "Oftal C"d.o.o., za partiju broj 2

- Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru, 15.08.2019.godine, "Amicus Srb" d.o.o., za partiju broj 3

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 12.9.2019.godine, "Sekon" Dalibor Žeželj PR, za partiju boj 1