Javne nabavke

Потрошни материјал за офталмолошке медицинске апарате (мат.тр.)

- Poziv za podnošenje ponuda, 07.06.2019.g

- Konkursna dokumentacija, 07.06.2019.g

- Odluka o dodeli ugovora, 26.06.2019. g.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 25.7.2019.godine, "Amicus SRB"d.o.o.