Javne nabavke

Набавка рачунарских компоненти, ЈНМВ Д-03/19

- Позив за подношење понуда, 08.04.2019.г

- Конкурсна документација, 08.04.2019.г

- Одлука о додели уговора, 19.04.2019.г

- Обавештење о закљученом Уговору, 15.05.2019.године