Javne nabavke

Potrošni materijal koji se ne prikazuje kroz elektronsku fakturu (mat. troškovi)

- Poziv za podnošenje ponuda, 12.03.2019. god.

- Konkursna dokumentacija, 12.03.2019. god.

- Pojašnjenje konk.dok, 18.03.2019.g

- Konkursna dokumentacija sa PRVOM izmenom, 18.03.2019.g

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije, 22.03.2019. god.

- Konkursna dokumentacija sa DRUGOM izmenom, 22.03.2019. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 22.03.2019. god.

- Konkursna dokumentacija sa TREĆOM izmenom, 22.03.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 16.04.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora za partiju 51, 18.04.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.godine, Labra d.o.o., partija br.18

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.godine, Sinofarm d.o.o., partije br.3,5,9,19.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.godine, Premium Surgical Company, partija br.7

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.godine, Metreco d.o.o., partije br.14 i 16

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 13.05.2019.godine, Neomedica d.o.o., partija br.33

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 13.05.2019.godine, Medalex d.o.o., partija br.6

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 13.05.2019.godine, Audio BM d.o.o., partija br.28

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 14.05.2019.godine, Alfatrade Enterprice d.o.o., partija 42

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 14.05.2019.godine, Engel d.o.o., partija br.22  i 61

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 14.05.2019.godine, Velebit d.o.o.,partije 15 i 34

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 14.05.2019.godine, Teking Veleteks d.o.o., partije 1 i 2.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 14.05.2019.godine, Galen Fokus d.o.o., partije br.52,53,54,55,56,58,59,60.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 14.05.2019.godine, Oftal C d.o.o., za partije br.43,44,45,46,47,49.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 15.05.2019.godine, BL Vision experts d.o.o., za partiju br.50.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 17.05.2019.godine, Topchemie Medlab d.o.o., za partiju br.4

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 17.05.2019.godine, Medisal d.o.o., za partiju br.23

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, Superlab d.o.o., 17.05.2019.godine, za partije br.24,31,37,38,39,40,41,71

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 17.05.2019.godine, Superlab d.o.o., za partiju br.51