Javne nabavke

Medicinski potrošni materijal za kardiologiju i radiologiju

- Konkursna dokumentacija, 14.02.2019.god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 14.02.2019.god.

- Oдлука ради закључеља оквирног споразума 26.03.2019.год.

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, 02.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 02.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, 02.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 02.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, 09.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 09.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, 10.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 10.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, 12.4.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 12.4.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору 25.04.2019. год. Биотек медикал

- Обавештење о закљученом Уговору 25.04.2019.год. 

- Обавештење о закљученом Уговору 13.05.2019.год. Аустро лајн

 -Oбавештење о закљученом оквирном споразуму 13.05.2019.год.

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму 13.05.2019.г. Биотек медикал

- Oбавештење о закљученом Уговору,Биостент 13.05.2019.г.

- Oбавештење о закљученом оквирном споразуму, Биостент 13.05.2019

- Oбавештење о закљученом Уговору, Кардиомед, 13.05.2019

-Oбавештење о закљученом оквирном споразуму, Кардиомед, 13.05.2019

- Обавештење о закљученом Уговору, Амикус СРБ,14.05.2019

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуму, Амикус СРБ, 14.05.2019

- Обавештење о закљученом Уговору, Марк Медикал, 14.05.2019.год.

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуму,Марк Медикал,14.05.2019.г.

- Oбавештење о закљученом Уговору, Стига, 14.05.2019.г.

- Обавештење о закљученом Оквирном споразуу, СТИГА, 14.05.2019.г.

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, 15.05.2019.godine, Beolaser d.o.o. za partiju br.60

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 15.05.2019.godine, Beolaser d.o.o. za partiju br.60

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 31.05.2019.godine, "Neomedica"d.o.o., za partije br.42,54 i 62

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, "Neomedica" d.o.o., 31.05.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Okvirnom Sporazumu, "Medica Linea Pharm"d.o.o., za partije broj 11,36,38,39,46, 13.6.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Medica Linea Pharm"d.o.o., za partije broj 11,36,38,39,46, 13.6.2019.godine