Javne nabavke

Медицински потрошни материјал, хемикалије и реагенси за лабораторију, бр. Д-04/19

- Позив за подношење понуда, 14.02.2019.г

- Конкурсна документација, 14.02.2019.г

- Одлука о додели уговора, 12.04.2019. год.

- Обавештење о закљученом уговору, парт. 24, 25.04.2019.г

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 43, 25.04.2019g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 2, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 23, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part 4, 5, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 10, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.g., Alfa Genetics & Probo, partije 11,29,32,34

- Obaveštenje zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.g., Biognost d.o.o., partija br.3

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.g., Beocompass d.o.o., partija br.38

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 09.05.2019.godine, Elitech Sr d.o.o., partija br.19

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 10.05.2019.godine, Vicor d.o.o., partije 12,15,17,18 i 31

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 10.05.2019.godine, Superlab d.o.o., partija br.7

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 10.05.2019.godine, Alfamed d.o.o., partije br.1 i 35

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, Promedia d.o.o., 15.05.2019.godine, za partije br:6,9,13,14,20,26,30,33,40 i 41.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 20.05.2019.godine, RTC d.o.o., za partije br.27,28 i 37

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Eurodijagnostika"d.o.o., za partije broj 8 i 21, 11.6.2019.godine