Javne nabavke

Godišnje dozimetrijsko ispitivanje RTG aparata i dozimetara za telo

- Poziv za podnošenje ponuda, 05.02.2019. god.

- Konkursna dokumentacija, 05.02.2019. god.

- Odluka o dodeli ugovora, 18.02.2019. god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 27.02.2019.godine