Javne nabavke

Lekovi u ZU koji nisu CJN ugovoreni i enteralna ishrana

- Konkursna dokumentacija, 05.02.2019.god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 05.02.2019.god.

- Konkursna dokumentacija sa PRVOM izmenom i dopunom, 11.02.2019.god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.1, 14.02.2019.god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.2, 22.02.2019.god.

- Konkursna dokumentacija sa DRUGOM izmenom i dopunom, 22.02.2019.god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.3, 27.02.2019.god.

- Konkursna dokumentacija sa TREĆOM izmenom i dopunom, 27.02.2019.god.

- Odluka o dodeli ugovora, 19.03.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 05.04.2019.godine

- Обавештење о закљученом Уговору, 10.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 10.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 10.04.2019.године

- Обавештење о закљученом Уговору, 11.04.2019.године

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 22, 25, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 15, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 22. i 26, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 2 i 17, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 7, 25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru, part. 9,11,13,14,16,18,19,42,  25.04.2019.g

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, "Pharma Swiss"d.o.o., za partije br.1,2,3,5,8,9,11