Javne nabavke

Nabavka jastuka, prekrivača i pidžama

- Konkursna dokumentacija, 06.12.2018.god.

- Poziv za podnošenje ponuda, 06.12.2018.god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.1, 10.12.2018.god.

- Konkursna dokumentacija sa PRVOM izmenom i dopunom, 10.12.2018. god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 10.12.2018. god.

- Pojašnjenje konkursne dokumentacije br.2, 14.12.2018.god.

- Konkursna dokumentacija sa DRUGOM izmenom i dopunom, 14.12.2018.god.

- Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, 14.12.2018.god.

- Odluka o dodeli ugovora, 31.12.2018.god.

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 16.01.2019.godine

- Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, 16.01.2019.godine